Tumblelog by Soup.io
 • Kiro
 • pinacoladowamargerita
 • Pitufa
 • christi
 • luls
 • agi2805
 • klaraspictures
 • maciusia
 • corry
 • mariet
 • rainbowfuck
 • officialgirl
 • sufrimiento
 • sarafejes
 • shallowness
 • youshouldtry
 • toskafkee
 • beigee
 • Annikaa
 • upswing
 • kotletoziom
 • AlanG
 • i-was-a-fool
 • guyver
 • challder
 • maison-interieur
 • damagecase
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

1672 f2bb 390
Reposted fromfriends friends viakartoNik kartoNik
5069 cf09 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viabeinthe beinthe
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viatriste triste
6056 f933 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeinthe beinthe
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatriste triste

August 16 2017

A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
Reposted byniebieskoczarna niebieskoczarna
Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy, które mało nas obchodzą. 
— Happysad
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaclaudelle claudelle
Czekałam, ale Ty już się o tym nie dowiesz.
Reposted fromwiwiana wiwiana viaclaudelle claudelle
I CHOĆ NIE UMIESZ STRZELAĆ, TO STRZELISZ MU W SKROŃ
— Pezet
Reposted fromniepierdol niepierdol viaclaudelle claudelle

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaclaudelle claudelle
czasami zwykłe przytulenie zdziała dużo więcej niż najlepsze lekarstwo
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted frommakswilczur makswilczur
mówi cicho, ale dobitnie, stawiając stempel wkurwienia na każdej spółgłosce.
— Żulczyk
Reposted fromfakeittillyoumakeit fakeittillyoumakeit viatout tout
9323 4f59 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatout tout
Jak to jest, że ludzie krzywdzą drugą osobę, nawet o tym nie wiedząc?
— Wszyscy byliśmy za młodzi - Brxxks (via mymindmystars)
Reposted frommakswilczur makswilczur
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viamakswilczur makswilczur
Zawsze jest jakieś spojrzenie, które łapie za serce.
Reposted fromchocoway chocoway viaclaudelle claudelle
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
Reposted fromjustjustjust justjustjust viaclaudelle claudelle
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl