Tumblelog by Soup.io
 • Kiro
 • pinacoladowamargerita
 • Pitufa
 • christi
 • luls
 • agi2805
 • klaraspictures
 • maciusia
 • corry
 • mariet
 • rainbowfuck
 • officialgirl
 • sufrimiento
 • sarafejes
 • shallowness
 • youshouldtry
 • toskafkee
 • beigee
 • Annikaa
 • upswing
 • kotletoziom
 • AlanG
 • i-was-a-fool
 • guyver
 • challder
 • maison-interieur
 • damagecase
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

9511 ea82 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaBabson Babson

February 07 2018

7375 718e 390
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaasylopath asylopath
7583 287d 390
Reposted frompiehus piehus viaasylopath asylopath
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaasylopath asylopath
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaasylopath asylopath

February 05 2018

7224 797d 390

undertheniall:

She’ll run with your mind and pull you in tight
Then trade you in for something new…

7245 98df 390
7254 54fb 390
7273 9e70 390
7284 fdac 390
7305 d802 390

spragnione:

edit

7322 119b 390

touch-es:

Edit

7339 9461 390

touch-es:

edit

7355 9158 390

touch-es:

Edit

7362 60f3 390

🌿🔥

7381 e3e0 390

🌿🔥

7411 00b4 390

arcusxx:

art by Luciana Nedelea ( my edits )

7436 e0e8 390

seriallier:

blood rising

Follow in: FacebookBlog

© Florian-Ayala Fauna • Please don’t copy or use without the artist’s permission. Thank you!

7478 5015 390

sadness-here:

⚓️b&w⚓️tattoos⚓️

Reposted bymindtrap mindtrap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl